|        In English In English


Apotekarsocieteten

 

Ge möjlighet till professioner att samverka för en optimal läkemedelsanvändning
Apotekarsocieteten ser positivt på e-hälsokommittén betänkande och en skrivelse från SKL och Inera om att se över de lagliga förutsättningarna för NOD. Läs mer

Vad sa statssekreteraren om apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning?
Ta del av samtalet mellan statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartemenet och företrädare för Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter. Läs mer

Läkemedelskongressen 2015! Nu kan du anmäla dig.
Läs mer

Nytt för i år! Vilka blir vinnare av Årets Kompetensapotek 2015? Läs mer

Årets bipacksedel 2015
Nominera ert företags bästa bipacksedel, senast den 30 april. Priset delas ut på Läkemedelskongressen 2015. 
Läs mer

 
Bubbel & Debatt i Stockholm i Lund 22 april
.
om våra nationella Life science centra. Anmäl dig här
Läs från den 4 mars i Stockholm här

Agenda för hälsa och välstånd!
Välkommen på nationell konferens den 6 maj
Läs mer

Nyhetsarkiv 

Välkommen till Apotekarsocieteten
Möteplats, kunskapskälla och omvärldsbevakare för dig inom läkemedelsområdet

På gång hos Apotekarsocieteten landet runt

23/4 Våga vara farmacevt, Växjö

23/4 Perorala antikoagulantia, Örnsköldsvik

4/5 Doften av apotek, Falun

Till hela kalendariet


Apotekarsocietetens blogg

Pär Skoglund-Finquist
Kan Apotekarsocieteten bota
"Beröringsrädsla"

 

 

 

 

 

                             

                 Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se