|        In English In English


Apotekarsocieteten

 

Aktuellt

Välkommen till Läkemedelskongressen 2014!
20 oktober är det dags för årets viktigaste möte för dig inom läkemedelsområdet. Läs mer


Sök stipendier för deltagande i Läkemedelskongressen 2014
20 oktober är det dags för årets Läkemedelskongress. En av Apotekarsocietetens stipendiekommittéer utlyser inte mindre än 100 stipendier för deltagande i detta. Sista ansökningsdag 13 oktober. Läs mer

Enträget arbete kring Life Science har gett resultat
Den 19 juni meddelade regeringen att man tillsätter en samordnare för LifeScience-sektorn. Samtidigt presenteras "Idéplattform för en stärkt svensk Life Science-sektor" som har tagits fram i samarbete med representanter från hela LifeScience-området, däribland Apotekarsocieteten. Till idéplattformen och pressrelease från regeringen
20140625

Första kliniska farmacevten certifierad
Sektionen för sjukvårdsfarmaci har under ett flertal år arbetat med en certifiering för klinisk farmaci som en kvalitetssäkring för detta begrepp. Läs mer

Författare. J Lars G Nilsson
Boken finns att beställa i vår webbshop.

Boken har även uppmärksammats
av andra. Läs mer


Apotekarsocietetens verksamhetsberättelse 2013
Läs mer


Nyhetsarkiv 

Välkommen till Apotekarsocieteten
Möteplats, kunskapskälla och omvärldsbevakare för dig inom läkemedelsområdet

På gång i kretsar och sektioner

7/9 Höstutflykt till Löfsta gårdsmejeri, Uppsala

25/9 Förändringar inom Hälso- och sjukvården i såväl Sverige som vår omvärld samt årsmöte, Norrköping

25/9  Läkemedelsansvarig farmacevt - en balansgång mellan kvalitet och lönsamhet, Stockholm

Till hela kalendariet

Apotekarsocietetens blogg

Kristina Bergman
Förfalskade läkemedel - ett hot mot patientsäkerheten
 

 

 

 

 

                             

                 Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se