|        In English In English


Apotekarsocieteten

 


The Rosenön Award 2015
Dags att nominera till bästa doktorsavhandling inom läkemedelsmetabolism, farmakokinetik, farmakodynamik. Priset är 30 000 kronor. Sista dag för nominering 15 juni. Läs mer
20150522

Läkemedelsakademin söker utbildningsproducent inom digitalt lärande
Sista ansökningsdag 16 juni. Läs mer

Apotekarsocieteten i på DN debatt
För patientsäkerheten. Vi ska kunna lita på att läkemedel i vården är ­dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Därför är det av största vikt att läkemedelslagstiftningen även i fortsättningen kräver vetenskaplig grund för de produkter
som används i vården, skriver Apotekarsocieteten. Läs mer
Karin Meyer i Dagens Eko 17 maj kl 12.30 7 min in. Lyssna
20150517

Apotekarsocieteten säger nej till att antroposofiska produkter ska inlemmas i läkemedelsbegreppet. Till remissvaret
20150517

Phabian Award 2015
Dags att nominera till bästa doktorsavhandling inom läkemedelsanalys. Priset är 25 000 kronor. Sista dag för nominering 12 juni. Läs mer
20150511

Läkemedelskongressen 2015! Nu kan du anmäla dig.
Läs mer

Nytt för i år! Vilka blir vinnare av Årets Kompetensapotek 2015? Läs mer


Nyhetsarkiv 

Välkommen till Apotekarsocieteten
Möteplats, kunskapskälla och omvärldsbevakare för dig inom läkemedelsområdet

På gång hos Apotekarsocieteten landet runt

1/6 After work, Örebro

3/6 QA After work, Malmö

4/6 Patientindividuell försörjning, Stockholm

16/6 Temakväll om EMAs Concept paper om topikala läkemedel, Stockholm

Till hela kalendariet
Apotekarsocietetens blogg

Lilian Walther-Jallow
Personalized Medicine - skräddarsydd
för både patienter och små
läkemedelsbolag

 

 

 

 

 

                             

                 Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se