|        In English In English


Farmacevtisk vård - en del av hälso- och sjukvården?!

Beskrivning

Skånska kretsen i samarbete med Sektionerna för Öppenvårds- och Sjukhusfarmaci inbjuder till DEBATT
Apoteken – en del av hälso- och sjukvården?!

Torsdagen den 29 mars Lunds Universitetssjukhus föreläsningssal F4

Var finns länken mellan hälso- och sjukvården och apoteken efter omregleringen av apoteksmarknaden?
När det endast fanns det statliga apoteksmonopolet jobbade farmacevtiska professionen aktivt för utökat samarbete med hälso- och sjukvården till gagn för kunden/patienten. Efter apotekens privatisering stimuleras inte detta samarbete längre utan verkar återgå till en allt mer uppdelad värld. Idag är de flesta överens (finns dokumentation) om att den kliniska farmacin är nödvändig för att minska läkemedelsrelaterade problem inom sjukvården och förbättra patientsäkerheten.
 
Men vad kan egentligen öppenvårdsfarmacin tillföra/stötta den kliniska farmacin?
Är apoteken första och sista länken i vårdkedjan? Kan proaktiv farmaci i öppenvård hjälpa till att sänka sjukvårdskostnaden? Vad får det kosta?
 
Hårddraget så handlar det om farmacevtyrkets framtid.
Hur arbetar vi tillsammans för att skapa bästa patientsäkerhet, över professionsgränser och privat respektive statligt?
 
Debatten leds av medicinjournalist Fredrik Hed, leg. apotekare och tf chefsredaktör på tidningen Läkemedelsvärlden.
I panelen ser vi bl.a. docent Tommy Eriksson, universitetslektor vid Lunds Universitet och forskningschef inom Apoteket AB, Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Läkemedelsenheten Region Skåne, Carin Svensson, Farmacichef Kronans Droghandel och ordförande i Öppenvårdssektionen, Hanna Gyllensten, leg. apotekare och doktorand i folkhälsovetenskap och Helena Dahlerus, ordförande i Skånska kretsen.
 
Program
18:30 – 18:40 Inledning av Fredrik Hed
18:40 – 18:50  Carin Svensson från Öppenvårdssektionen
18:50 – 19:10 Tommy Eriksson och Åsa Bondesson berättar om LIMM-modellen, apotekarprogrammet i Lund och om tjänster som Öppenvårdsapotekare
19:10 – 19:20 Hanna Gyllensten berättar om hälsoekonomi
19:20 – ca 21 Debatt i samverkan med auditoriet

Debatten är öppen för alla intresserade av läkemedel.

Apotekarsocieteten bjuder på frukt under kvällen.

Varmt välkomna!

Plats Lund
Anmälan

Senast 26 mars till Catharina Andersson
E-post catharina.c.andersson@apoteket.se

 

Datum Rubrik Plats
15-06-04 Temadagen Stockholm
 
» Tidigare aktiviteter


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se