|        In English In EnglishSkriv ut sidans innehåll
Nyhetsarkiv


Här hittar du aktualiteter som tidigare legat på vår förstasida

 

2015

Utvärdera nyttan med strukturerade läkemedelssamtal
Apotekarsocieteten föreslår tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Läkemedelsindustriföreningen att nyttan med strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas.
Läs mer
20150517

Läkemedelskemiska priset 2015 till Bertil Samuelsson
Priset delas ut vid ett minisymposium den 22 maj.
Läs mer
20150511

Fullträff på konferens med rapporten Agenda för hälsa och välstånd
Projektet, där Apotekarsocieteten varit en av medlemmarna, presenterade sin rapport vid en konferens den 6 maj.
Läs mer
20150508 

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och Apoteket
inleder ett samarbete för att säkra aktuell och fördjupad kompetensutveckling för farmacevter.
Till pressreleasen
20150429

Ge möjlighet till professioner att samverka för en optimal läkemedelsanvändning
Apotekarsocieteten ser positivt på e-hälsokommittén betänkande och en skrivelse från SKL och Inera om att se över de lagliga förutsättningarna för NOD.
Läs mer
20150417

Vad sa statssekreteraren om apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning?
Ta del av samtalet mellan statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartemenet och företrädare för Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter.
Läs mer


Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel
Läs mer
20150525

Kommer vi att vara nöjda 2035?
Karin Meyer i krönika på LifeScienceSweden.
Läs mer
20150306

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats
- Det är en god nyhet att statsminister Stefan Löfvén idag presenterar sitt innovationsråd. Nu är det viktigt att life science blir en av de frågor som prioriteras högt vilket ju tidigare har sagts, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten Läs
mer
20150226


Bra med nationell plattform för läkemedelsområdet
Detta är ett steg i rätt riktning för en bra och jämlik läkemedelsanvändning, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Läs mer
20150123

 

2015 års Scheelepris till professor Robert S Langer
Robert S Langer, professor i kemiteknik och biomedicin vid Massachusetts Institutet of Technology (MIT), USA, har utsetts till 2015 års Scheelepristagare. Priset delas ut vid Scheelesymposiet den 19 november. Läs mer


2015 års Scheelepristagare tillkännages
tisdag 27 januari kl 09.00 på Apotekarsocieteten. För press och inbjudna. Läs mer

20150115

 

Läkemedelsvärlden.se blir öppen och gratis!
Idag öppnar Läkemedelsvärlden.se, som ges ut av Apotekarsocieteten, upp hela sin tidningssajt. Alla fördjupningsartiklar som tidigare krävde inloggning blir därmed öppna och gratis. Exklusivt för medlemmar i Apotekarsocieteten är ett LmV-plus-mejl. Läs mer
Till pressreleasen
20150107

 

2014

 

Priser för bästa kundinsats på apotek utdelade
Birgitta Wesslert, Apotek Hjärtat i Norrtälje och Johan Olofsson, Broapoteket i Stockholm var de första pristagarna för bästa kundinsats på apotek.
Läs mer
20141219

Strukturerade läkemedelssamtal är möjliga men måste bli en del av vårdkedjan
Läkemedelsverkets rapport "Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek". Apotekarsocieteten ser positivt på detta men kommer att verka för att det inte blir en isolerad företeelse för apotek utan en del av vårdkedjan.
Läs mer

Mats Larhed får miljonpris
Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. Han är även medlem i Apotekarsocietetens sektion för läkemedelskemi. Grattis Mats!
Läs mer
20141208

 

Tänk nationellt även kring kompetensförsörjning
Susanne Ås Sivborgs rapport kring förutsättningarna för framtida life science i Sverige har med alla de viktig pusselbitarna. Inte minst vikten av att tänka nationellt. Läs mer
20141113

 

20141104
GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg
Till pressreleasen
 

Agenda för hälsa och välstånd
Ett projekt som drivs av Forska!Sverige tillsammans med Apotekarsocieteten och 24 andra nyckelaktörer inom life science. Läs mer
Till Forska!Sverige
20141023

 

Ta vara på de förutsättningarna som finns för en svensk life science-strategi
31 oktober ska Susanne Siv Åsborg lämna sin utredning kring förutsättningarna för en svensk life science-strategi. Apotekarsocieteten har gett sina synpunkter. Läs mer
20141021

 

Årets Läkemedelskongress just avslutat. Läs från den inledande debatten på Läkemedelsvärlden.se

Fluenz. AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2014
Till pressreleasen
Om utmärkelsen Bästa bipacksedel

Agneta Nordberg är 2014 års Bengt Danielsson-föreläsare.
Hon får priset för sitt arbete med Alzheimers sjukdom. Till pressreleasen.

Om Bengt Danielsson-föreläsningen

 

Carin Svensson får Rune Lönngrenpriset 2014
Hon får priset för sitt mångåriga och enträgna arbete för förbättrad läkemedelsanvändning.
Till pressreleasen.
Om Rune Lönngrenpriset

 

Rosenönpriset 2014 tilldelas
Jenny Pedersen från Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Läs mer
20141002


Statligt centrum för läkemedelsprövningar i Göteborg
Igår den 11 september fattade regeringen beslut om att inrätta ett statligt centrum för kliniska prövningar i Göteborg. Ett första resultat av Ingrid Peterssons utredning. Centret ska vara på plats redan 1 november 2014. Läs regeringens pressrelease och på Läkemedelsvärlden.se
20140912

Anders Borg tänker för kortsiktigt
Här tänker Anders Borg fel. Det är ett alltför kortsiktigt resonemang, menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Med hänvisning till en intervju med honom i Dagens Industri 9 september. Till pressreleasen

Nu har Karin Meyer börjat som VD för Apotekarsocieteten
Den 11 augusti började Karin som VD för Apotekarsocieteten och ser tre frågor som hon vill fokusera på.
Läs mer i pressreleasen

 

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare
Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin inleder den 1 september ett samarbete med SFAM och Region Skåne gällande webbaserad e-Learning för ST- och allmänläkare Till pressmeddelande

20140901

Enträget arbete kring Life Science har gett resultat
Den 19 juni meddelade regeringen att man tillsätter en samordnare för LifeScience-sektorn. Samtidigt presenteras "Idéplattform för en stärkt svensk Life Science-sektor" som har tagits fram i samarbete med representanter från hela LifeScience-området, däribland Apotekarsocieteten. Till idéplattformen och pressrelease från regeringen
20140625

Första kliniska farmacevten certifierad
Sektionen för sjukvårdsfarmaci har under ett flertal år arbetat med en certifiering för klinisk farmaci som en kvalitetssäkring för detta begrepp. Läs mer

NY BOK!
Författare. J Lars G Nilsson
Boken finns att beställa i
vår webbshop.

Boken har även uppmärksammats
av andra.
Läs merApotekarsocieteten på arbetsmarknadsdag för doktorander
Den 21 maj anordnade farmaceutiska och medicinska doktorandråden vid Uppsala universitet en arbetsmarknadsdag för områdets doktorander. Temat för dagen var innovation samt vilka möjligheter som finns när man väl är klar med sin PhD. Läs mer
20140605


Ny styrelse vald vid Apotekarsocietetens fullmäktige
Vid fullmäktige  helgen valdes ny styrelse. Eva Sjökvist Saers omvaldes som ordförande och inte mindre än fyra nya ledamöter tog plats. Läs mer
20140528


Sektionen för sjukvårdsfarmaci ställer sig bakom kriterier för sjukhusapotek
Den europeiska organisation för sjukhusapotekare, EAHP, gjorde vid sitt senast möte ett statement om gemensamma kriterier för sjukhusapotek. Läs mer på lakemedelsvarlden.se och på EAHP
20140521

 

20140507
Bubbel & Debatt genomfördes för 10:e gången i veckan. Ämnet för kvällen var rankning av universitet och hur utbildningskvalitet påverkar svensk life science-forskning. Medverkade gjorde Peter Honeth, Martin Wikström, Anders Flodström och debattledare var Petra Hedbom. På naturvetaren.se finns ett referat.

J Lars G Nilsson in memoriam
Lars har som tidigare meddelats avlidit i samband med en olyckshändelse. Lars var den ideella föreningen Apotekarsocietetens första vd och var med och formade den organisation det är idag. Vi minns Lasse som aktiv in i det sista. Läs mer
20140428


Årets apoteksprofil i Apotekarsocietetens styrelse
Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB och ledamot i Apotekarsocietetens styrelse har tilldelats utmärkelsen "Årets apoteksprofil " för sitt arbete att integrera apoteken som en del av hälso- och sjukvården. Läs mer på
lakemedelsvarlden.se
20140325

Använd journaldata för att se vad läkemedel är värda
skriver Andreas Furängen och Anders Cronlund på debattsida hos Dagens Medicin Läs mer
20140306

Vad hände på Läkemedelskongressen 2013? Läs här

En idéplattform för Life Science ska skapas
20140206 En idéplattform för svensk Life Science är på väg att ta form. Att formulera innehållet i ett sådant dokument var huvuduppgiften för de 140 deltagarna i en workshop som anordnades i Riksdagshuset den 31 januari 2014. Arrangörer var Kristdemokraterna, LIF – de forskande läkemedelsföretagen och Dagens Medicin-Agenda. Apotekarsocieteten deltog som en av 19 samtalsledare. Läs mer

 

 20140129
Karin Meyer ny VD för Apotekarsocieteten
efter Andreas Furängen som tidigare meddelat att han lämnar befattningen som VD den 30 april. Till pressreleasen . En intervju med Karin gjord av Läkemedelsvärlden.se hittar du här

 

 

20140120 Böcker från Apotekarsocietetens förlag har uppmärksammats
De två böckerna Läkemedel från naturen – En integrerad del av medicinen och Ren, mjuk och vacker – Kemi och funktion hos kosmetika som producerades och gavs ut av APS:s förlag under 2013 har resulterat i artiklar, recensioner, notiser eller bloggar på många platser. Här nämns ett urval.

 

2013

20131219

Starka tillsammans
är namnet på Ingrid Peterssons utredning om nationell samordning av kliniska studier som kom den 18 december. I den ges många bra förslag. Nu vill vi se att de går över till handling, menar Birgitta Karpesjö, kommunikationschef Apotekarsocieteten. Till utredningen

20131212

Nationella läkemedelsstrategin i framtiden
Madeleine Wallding från CBL- kansliet deltog på en medlemskväll och berättade om Nationella läkemedelsstrategin.
Här kan du se hennes presentation som filmades.
Nu har
handlingsplanen för 2014 kommit!

20131122
Värdet av läkemedel Slutrapport från SNS projekt Värdet av nya läkemedel. Vi måste låta nya läkemedel få en chans och vidareutveckla dem. Läs mer

 

 

Bubbel & Debatt 19 november på Hotel Reisen i Stockholm
Denna gång ställer vi frågan. Hur lyfter vi nästa generation inom Life Science?
Vilken är morgondagens plantskola?
När de som fostrats i de stora bolagen går i pension, var hittar vi mentorer och erfarna? Kom och delta i debatten! Vi vill ha din åsikt!
Moderator: Petra Hedbom chefredaktör,Läkemedelsvärlden
Debattörer: Nina Bakevd, Episurf och Torkel Gren Marknadsansvarig inom läkemedelsutveckling, Recipharm


 


Vad vill våra politiker med apoteken?
Den 22 oktober bjöd Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening in till debatt på detta tema.
Om debatten kan du läsa här på lakemedelsvarlden.se
Se debatten, hela eller i delar kan du göra här

Läkemedelstjänster - för patienter och kunder
Sektionerna för Läkemedelsinformation och Öppenvårdsfarmaci anordnade en medlemskväll 11 september 2013. Nu kan du fram till december 2013 ta del av de inspelade föredragen. Till länken

Life Science Wallingatan
Apotekarsocieteten, Svenska Kemistsamfundet, SwedenBio och Sveriges Apoteksförening. Fyra organisationer med adress Wallingatan och som tillsammans representerar hela läkemedelskedjan från tidig forskning och utveckling till användning har haft premiär. Läs mer
20130910

Andreas Furängen lämnar Apotekarsocieteten efter tio år som VD
Andreas Furängen har efter 10 framgångsrika år som VD bestämt sig för att det är dags att gå vidare. Detta görs i största samförstånd med styrelsen och dess ordförande Eva Sjökvist Saers. Processen med att rekrytera en ny VD till Apotekarsocieteten har initierats.
Till pressreleasen
20130902

 

 

 


 

Rätt kompetens i hela läkemedelskedjan
Apotekarsocietetens verksamhetsberättelse för 2012 är nu klar och vd Andreas Furängen lyfter fram föreningens  unika ställning inom läkemedelsområdet. Föreningen samlar alla kompetenser inom hela läkemedelskedjan
från tidig forskning till apotekens möte med patienten/kunden.
Till pressreleasen
20130619

Sverige behöver en livskraftig Life Science industri!
Ett upprop där vi är 32 olika organisationer som skrivit under, publicerat på Dagens Samhälles hemsida samt i papperstidningen. Gå gärna in och rösta på artikelns innehåll.
20130614
 

5th World Conference on
Drug Absorption, Transport and Delivery (WCDATD):
Responding to Challenging Situations
24-26 juni 2013, BioMedical Centre (BMC), Uppsala.

Tre olika satellitsymposier den 27 juni inom läkemedesutveckling, miljö och farmakogenomics

20130522 Sverige är på väg att förlora kampen om läkemedelstest
Det skriver fyra IVA-ledamöter i en artikel på DN-debatt den 20 maj. I denna presenterar de projektet "Prövningar för svensk medicin" som de startat där bla Apotekarsocieteten finns med.
Till DN Debatt
Mer om projektet
 

Läkemedel från naturen - en integrerad del av medicinen
Ny bok av Lars Bohlin, Jan G Bruhn och Robert Burman
För beställning och mer information se vår webbshop: www.lma-books.se

 

20130424


Från vänster: Björn Nilsson, IVA; Susanne Bredenberg, Orexo och Uppsala universitet; Eva Åkesson, Uppsala universitet och Petra Hedbom, Läkemedelsvärlden
Foto: Karina Eskilsson

Ska alla forskare ha en fot i industrin?
Att akademin och näringslivet är två olika världar blev tydligt vid det senaste Bubbel & Debatt den 23 april , som Apotekarsocieteten, Naturvetarna, Sweden Bio, och Kemivärlden Biotech arrangerade tillsammans.
- Förbered doktoranderna att våga gå på tunn is och testa näringslivet, sa Björn Nilsson, vd på IVA.
Läs mer på naturvetarna.se och KemivärldenBiotech

 

 

 

 

20130408


Anmäl genom att
klicka på bilden 
och/eller ge din
synpunkt på
#bubbelochdebatt

 

Bubbel & Debatt
23 april, Hotel Reisen
Den akademiska orörligheten – hur gör vi det lättare
för svenska forskare att byta jobb?
Industrin anställer disputerade forskare men ytterst få som en gång lämnat
akademin återvänder. Varför?
Hur möjliggör vi fler återvändare, från industri till forskning?
Är det mer ett svenskt problem än ett problem för svenska forskare?

 

 

 

Lilian Walther-Jallow utsedd till Vetenskaplig Sekretare hos Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten har sedan länge en stark grund i att stödja läkemedelsforskningen, och genom denna tillsättning kan man nu lägga ytterligare kraft på att bevaka och arbeta med forskningsrelaterade frågor. Vi är glada över att Lilian har axlat rollen som Vetenskaplig Sekreterare inom Apotekarsocieteten. Detta kommer att säkerställa och stärka föreningens engagemang i forskningsfrågor och bidra till att skapa och förstärka vårt nätverk i forskarvärlden, säger Andreas Furängen VD.
Till pressreleasen

20130312

Sverige bör utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel
Sverige skall avstå från internationell referensprissättning (IRP) och istället utveckla den värdebaserade prissättningen (VBP).IRP motverkar intentionerna i 2012 års forskningsproposition, som visade en vilja att stödja svensk life science. Läkemedelsfrågornas hantering inom social- respektive utbildningsdepartementen behöver koordineras! Det skriver Apotekarsocieteten i sitt remissvar till delbetänkandet av Läkemedels- och apoteksutredningen: Pris, tillgång och service. SOU 2012:75
Till pressreleasen
Till hela remissvaret
2013-02-26

Bort med sminket på apoteken
Det skriver Andreas Furängen, vd Apotekarsocieteten; Amadou Jallow, leg apotekare och Barbro Westerholm, leg läkare och läkemedelsepidemilog i en debattartikel på UNT debatt den 16 februari.
För tre år sedan skrotades apoteksmonopolet. Regeringen formulerade fem övergripande mål för omregleringen. Ett av dessa var att tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning. Inte mycket har hänt sedan dess, skriver Andreas Furängen med flera. Till artikeln
2013-02-19

Kommunikationschef på Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten har inrättat en tjänst som kommunikationschef vilken Birgitta Karpesjö tillträdde den 1 februari.
- Ett mål med den nyinrättade tjänsten är att synliggöra att Apotekarsocieteten är en aktiv part inom hela läkemedelsområdet, från tidig utveckling till användning av läkemedel. Det är där vår styrka ligger
att vi är till för hela läkemedelskedjan oavsett profession, säger vd Andreas Furängen.
Till pressreleasen
2013-02-12

2013-02-07 2013 års Scheelepris till professor Garret A FitzGerald
"För ett translationellt sätt att belysa läkemedels verkningsmekanismer och ett omfattande bidrag till utvecklingen av lågdosaspirin som en strategi för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och stroke." Detta är en del ur motivieringen från Apotekarsocietetens Scheelekommitté.
Till pressreleasen
lakemedelsvarlden.se
 

2013-01-03 Läkemedelsakadmein förlänger avtal om utbildning med flera apoteksföretag. Cura apotek, Apoteksgruppen och Apoteksamariten har förlängt avtalen med Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsavdelning. Pressreleaser

 

2012

 

2012-12-15 Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet
med sista ansökningsdag 31 januari.
Läs mer om utlysningen som gäller ett post doc stipendium med ett år utomlands med möjlighet till förlängning efter hemkomst till Sverige, resestipendier för doktorander samt för examensarbeten hösten 2013.

 

2012-12-06 Vårt första delmål med GPP är uppnått!
Det säger Andreas Furängen, vd Apotekarsocieteten, apropå att GPP lyfts fram som ett viktigt instrument i den Nationella Läkemedelsstrategin som kom i reviderad version förra veckan.Till pressreleasen2012-11-02 Utnyttja apoteken och farmacevterna som en del av hälso- och sjukvården. Låt staten bidra med investeringsbidrag till apotekens tjänster för att förbättra läkemedelsanvändningen. Det skriver Andreas Furängen och Anders Cronlund på en debattartikel på dn.se idag den 2 november

2012-11-01 Johan Fastbom och andra pristagare tar emot sina priser och i förekommande fall föreläser på Läkemedelskongressen. Läs även en intervju med Johan Fastbom på lakemedelsvarlden.se

2012-09-27 Se generisk förskrivning ur patientperspektivet och den bör omfatta både sluten och öppen vård. Det anser Apotekarsocieteten i sitt remissvar till "Utredning kring möjliggörande av generisk förskrivning". Läs mer

2012-09-24 Gunnar Källrots stipendium 2012 till Christer Nyström

2012-09-24 Behåll Läkemedelsverket som sammanhållande myndighet för läkemedelsområdet. Det anser Apotekarsocieteten i sitt remissvar till Stefan Carlssons utredning "Gör det enklare" SOU 2012:33. Läs mer

Receptföreskrifter – tolkningar och kommentarer, 5:e utg
Ny uppdaterad och kompletterad utgåva ute nu.
Beställ genom vår webbshop:
www.lma-books.se

 

Stipendium

Apotekarsocieteten tillsammans med Actavis satsar på ett stipendium inom apoteksforskning i syfte att utveckla den professionella verksamheten på öppenvårdsapotek. Läs mer här. Detta gör vi som ett sätt att belysa apoteken som en del av hälso- och sjukvården. På liknande sätt samarbetar vi inom läkemedelsanalys och läkemedelsmetabolism/farmakokinetik med Phabian Award, GaBipriset och Rosenöpriset.

 

Möt oss på Apoteksmässan
Apotekarsocieteten finns med på Apoteksmässan 5-6 september.

 

Tjänster på apotek förbättrar läkemedelsanvändningen
Sveriges farmacevter ser stora möjligheter att ytterligare bidra till att förbättra läkemedelsanvändningen genom att erbjuda farmacevtiska kunskapstjänster på apotek. Det visar en ny stor studie bland landets apotekare och receptarier. Läs mer

Ny certifiering ska stärka monitorn vid kliniska prövningar
För att främja en fortsatt hög standard på genomförande av kliniska prövningar i Sverige har Sektionen för klinisk prövning inom Apotekarsocieteten tagit initiativ till en certifiering avsedd för personer som ska genomföra monitorering av kliniska prövningar, både akademiska och företagssponsrade.Läs mer


 

 

Låt Sverige ta en ledande roll i att utveckla den moderna läkemedelsindustrin från idé till färdig produkt.
Detta skriver företrädare för Apotekarsocieteten och andra intressenter i en debattartikel i
UNT idag 24 maj.


 

Aktuellt i vår webbshop
Ny bok: Läkemedel som förändrat världen – Historier om vetenskap, slump och envishet av Johan Wennerberg.
För beställning och mer information
läs här

Sektionen för öppenvårdsfarmaci tillsammans med Sveriges farmacevtförbund bjöd in till en temakväll, med anledning av det nya svenska GPP -dokumentet. Läs referat från kvällen här 

För att spara pengar rekommenderar landsting läkare att skriva ut andra läkemedel än de som är godkända för behandling av patientens symptom, skriver Andreas Furängen och Anders Cronlund. Läs hela artikeln här

 

Sätt stopp för förskrivning off label
Andreas Furängen, vd och Anders Cronlund, farm dr båda Apotekarsocieteten skriver i en debattartike i Dagens Medicin (nr 14 2012)  om off label förskrivning och läkemedelskommittéernas rekommendationer att förskriva off label i syfte att spara pengar
.


 

Ny bok av Johan Gabrielsson och Stephan Hjorth
Quantitative Pharmacology - An Introduction to Integrative Pharmacokinetic Pharmacodynami Analysis. För beställning och mer information

läs här

  

Våra register kan vara en hjälp för Sverige
Den 17 april var det Bubbel & Debatt kring frågan "Hur kan våra register stödja svensk Life Science?". Helt klart är att de kan det men det gäller att vi tar vara på vårt försprång. Läs mer här i referat från

Naturvetarna eller KemivärldenBiotech

Bubbel & Debatt är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, Naturvetarna, SwedenBio och KemivärldenBiotech

Gästprofessur i farmaci”
Vetenskapsrådet utlyser ”Carl Wilhelm Scheele-professuren”. Svenska universitet och högskolor är välkomna att nominera framstående utländska forskare till gästprofessuren. Syftet med bidraget är att stärka svensk forskning inom farmaci och stimulera till ökad internationalisering.
För mer information

Välbesökt återinvigning av Drug Discovery and Development Club
Nya vägar mot nya läkemedel var temat när Drug Discovery and Development Club (DDDP) återinvigdes med en välbesökt nätverks- och mingelkväll på Wallingatan i början av mars
läs mer här

 

 

Apotekarsocieteten har ett fåtal ex. kvar av Svensk Farmacevtisk Matrikel 2009. Då vi inte kommer att producera några fler utgåvor säljer vi dessa sista ex. till reducerat pris. Ordinarie pris: 550:-, specialpris: 400:-. Beställning kan göras i vår   webbshop

 

 

Innovative Medicines Initiative – IMI arrangerar en informationsdag i Bryssel den 27 februari om den femte utlysningen av programmet med fokus på  "European lead factory: Joint European compound library and screening centre - preliminary topic outline now available och Antibiotics research to tackle resistant bacteria". Läs mer här

 

2011

 

Välkommen att delta i Phabiandagen 15 december. Sektionen för läkemedelsanalys inbjuder till en temadag om farmaceutisk och biomedicinsk analys - en mötesplats för doktorander, unga forskare, forskarhandledare och alla andra intresserade av detta vetenskapsområde.
För mer information läs här

Apotekarsocieteten kommer att medverka på Saco Studentmässa tillsamans med Naturvetarna, Plast-& Kemiföretagen, Svenska Kemistsamfundet, Sveriges Ingengörer, AstraZeneca och SwedenBIO Läs mer här

För första gången presenterar nu Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening en standard för god apotekssed, GPP (Good Pharmacy Practice). GPP beskriver hur farmaceuterna ska ta hand om kunderna på bästa sätt. Läs mer här

Mats ("Mattis") E Johansson är  2011 års Bengt Danielsson föreläsare. Måndagen den 7 november kl 11 håller han sin föreläsning  med titeln ”Galeniska och farmaceutiska aspekter på originalpreparat, generika och generisk substitution”  på Läkemedelskongressen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Läs mer

 

 

Scheele Symposium 2011
November 10-11, 2011, Uppsala
Pharmaceutical Sciences in the Era of Personalised Medicine

 

Nationella läkemedelsstrategin – nu ska den realiseras

 Förra veckan presenterades den Nationella läkemedelsstrategin. – Flera av de punkter som vi lyft fram som viktiga i vårt policyprogram finns med säger Andreas Furängen, VD för Apotekarsocieteten som även suttit med i referensgruppen. Läs mer här

 

 

Andreas Furängen vd och Anders Cronlund farm dr lyfter i en debattartikel UppsalaNya Tidning fram generikautbytets negativa följder, läs mer här

 

Nu finns lediga stipendier att söka för forskning och vetenskap, fort- och vidareutbildning samt bidrag till behövande. För mer information samt ansökan läs mer här 

2011 års Scheelepris går till professor Kathleen M. Giacomini för hennes nyskapande forskning inom farmakogenetiken hos transportproteiner läs mer här

 

Symposium i Uppsala 7-8 februari ”Proteins, Peptides and Peptidomimetics” för mer information läs mer här

 

2010

Uppföljning av läkemedel - en gemensam angelägenhet för Apotekarsocieteten och Svenska läkaresällskapet läs mer här

 

Smålands museum och Apotekarsocieteten har en omfattande samling av glasföremål med anknytning till apotek och läkemedelsframställning. Dessa visas nu i utställningen HÄLSA PÅ GLAS läs mer härFörstudien till den nationella läkemedelsstrategin
presenterades den 22 juni av Socialdepartementet, SKL och LIF

 

 

Vad bör en nationell läkemdelsstrategi innehålla?
Apotekarsocietetens vd Andreas Furängen samt Anders Cronlund skriver debattartikel i Läkartidningen.

 

Strategisk mobilitet, 2010 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv 

 

Läke Konst på Waldemarsudde

I samarbete med Karolinska Institutet ställer Waldemarsudde ut medicinsk illustrationskonst som sällan eller aldrig tidigare har visats för allmänheten. Vissa av böckerna är från Apotekarsocietetens samling som nu mera finns på Hagströmerbiblioteket.                                    

 

2010-05-29 Ny styrelse vald vid Fullmäktige i Uppsala

 

2010-05-26 Läkemedelsverket får ny tung roll för bättre svensk läkemedelsanvändning


Läkemedelsriksdagen 2010 "Läkemedelsbehandling - höga ideal och krass verklighet"
Referat hittar du här

Omreglering av apoteksmarknaden från den 1 juli 2009. Vad hände på vägen?
Följ utvecklingen
på läkemedelsvarlden.se


2010-03-30 Apotekarsocieteten tar initiativ till svensk variant av GPP

På initiativ av Andreas Furängen, vd för Apotekarsocieteten, har ett första steg mot en svensk GPP nu tagits. Tillsammans med representanter från bland annat Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och branschorganisationen Sveriges Apoteksförening hoppas han kunna formulera ett gemensamt dokument. Läs hela notisen på lakemedelvarlden.se

Andreas Furängen, Apotekarsocieteten tillsammans med Fred Nyberg och Erik Björk Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet kommenterar Högskoleverkets rapport. Höskoleverkets rapport

2010-03-12 Apotekarsocieteten medverkar på studentmässorna Alarm i Göteborg 9 mars och Pharmada i Uppsala 11 mars

 

2010-03-10 Högkolerverkets rapport om framtiden har kommit. Nya apoteksomregleringen gör att det ser ljust ut för farmacevter.Till pressmeddelande och övrig info

 

2009

 

2009-12-17 SSF Stiftelesn för strategisk forskning satsar 400 miljoner på forskning inom biovetenskap bla kampen mot antibiotikaresistens.
Läs mer


2009-12-04 SACOs rapport om bristyrken 2014 spår god arbetsmarknad för apotekare och receptarier 


2009-11-09
Klart med vilka som får köpa apotek

2009-10-26 Lagförslag om vissa apoteksfrågor som handel med läkemedel, tillverkning av expemporeläkemedel mm.
Läs mer

Nytt forskningsprogram inom nanomedicin. Sista ansökningsdag 1 september

 

2009-08-11 Ingrid Stenberg, ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden

2009-06-29 Svensk Farmacevtisk matrikel 2009 finns för beställning

2009-06-03 Möte med de nya apoteksaktörerna
Kvällsöppet hos Apotekarsocieteten den 3 juni


2009-05-15 "Det blir ett bekymmer, det blir en begränsning av tillgängligheten"
Det säger Magnus Thyberg på Sveriges Kommuner och Landsting i Dagens Medicin den 13 maj apropå att kunderna efter avmonopoliseringen blir hänvisade till bestämda apotekskedjor för att hämta ut sina licensförskrivna läkemedel. Samma åsikt förde Apotekarsocieteten fram i sitt remissvar den 23 mars på Läkemedelsverkets förslag till Ändringar av licensföreskrifter.2009-05-14 Premiär för Bubbel & Debatt 13 maj
nätverket inom Lifescience


2009-05-13 Guldskalpellen till Tommy Eriksson
Dagens Medicins pris till förnyare i vården har i år gått till forskningsapotekaren docent Tommy Eriksson vid Lunds universitetssjukhus och överläkaren Lydia Holmdahl vid samma sjukhus.

2009-05-13 Propositionen om handel med vissa receptfria läkemedel har kommit.
Läs den här.

2009-05-13 Högskoleverket missbedömer behövet av apotekare
Andreas Furängen, Erik Björk och Fred Nyberg debatterade i Svenska Dagbladet 8 april. Länk till rapporten


2009-05-05 Utredningen av den kliniska forskningen lämnade den 5 maj sitt slutbetänkande
Till pressmeddelande  och utredningen


2009-05-05 Dessa apotek säljs
Idag den 5 maj presenterade Omstruktureringsbolaget listan vilka apotek som ska säljas.Här hittar du listan

2009-02-25 Mindre bra är att Konkurrensverket och Konsumentverket nämnts som granskare. Vilken kompetens har dessa myndigheter att utvärdera läkemedelsanvändningen?

Apotekarsocietetens vd Andreas Furängen gästbloggar på lakemedelsvarlden.se

 
2009-01-28 Forskningspropositionen klubbad


2008

 

2008-10-14 Ännu en Scheelepristagare har fått Nobelpris
Luc Montagnier fick Scheelepriset 1986


2008-09-02 Sista delbetänkandet i apoteksmarknadsutredningen "Handel med läkemedel för djur inskickat". Krav på vidareutbildning och speciella djuapotek några av synpunkterna. Läs mer under Aktuella utredningar.

2008-08-20 Samhällsfarmacevtisk forskning föreslås till Apotekarsocieteten

2008-06-18 Riksdagen sa 18 juni ja till regeringens proposition om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Lagen träder i kraft den 1 september i år. Det ska finnas sjukhusapotek med farmacevtisk kompetens. Apotekarsocieteten har svarat på remiss om Förslag till föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörning. Läs propositionen och remissvaret på förslaget till föreskrifter under Aktuella utredningar

2008-06-12 Gunnar Källrots Stipendium till Ingvar Sjöholm 2008

2008-05-26 Apotekarsocietetens fullmäktige valde sin första kvinnliga ordförande

2008-05-22 Apotekarsocieteten om bättre läkemedelsanvändning

2008-05-22 Apotekarsocietetens remissvar angående patientsäkerhet
Apotekarsocieteten var inte officiell remissinstans på Socialdepartementets önskan om  hjälp med synpunkter på en förfrågan från EU om patientsäkerhet (An open consultation on patient safety in the European Union). Projektgruppen för Patientsäkerhet och läkemedel utarbetade dock ett underlag till föreningens remissvar med inrikting på läkemedelsfrågor.

2008-05-20 Apotekarsocieteten påverkade propositionen om sjukhusens läkemedelsförsörjning
Planerat beslut den 18 juni
 

 

 

 

 


Sidansvarig: Webansvarig
Senast ändrad: 2015-05-25


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se