|        In English In EnglishSkriv ut sidans innehåll
Välkommen till Sektionen för farmacihistoria!

  

Denna sektion - Apotekarsocietetens äldsta, grundad 1972 -har till uppgift att främja studier av farmacihistoria samt farmacihistorisk undervisning och forskning. Sällskapet svarar vidare för dokumentation och spridning av kunskap om farmacihistoria.  Ett pågående projekt avser presentationer av de kulturhistoriskt värdefulla apotek, som drivs av Apoteket AB, och som kan nås via avsnittet "Gamla apotek" i vänsterspalten. Sedan ett par månader har vi också börjat lägga ut bit för bit av en ordbok över farmaceutiska fackuttryck som påbörjades före internets tid av farm. dr Jan G. Bruhn och apot. Bo Ohlson; denna kan nås via "Ordbok" i vänsterspalten.

Sektionen ger ut medlemstidningen Unicornis och svarar för driften av Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum, det största i landet. Den samarbetar också med andra museer i Sverige, farmaci- och medicinhistoriska såväl som allmänna. 

Farmacihistoriska Sällskapet har f.n. 265 medlemmar.

Vid Årsmötet 2011 fastställdes en ICOM-anpassad Policy för dokumentation, insamling och gallring av Sällskapets samlingar.


Välkommen att bli medlem!In English 


Sidansvarig: hemsidan@apotekarsocieteten.se
Senast ändrad: 2014-11-27


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se